Prosedyrer

 

Vårt mål er at prosedyrene skal være tilpasset en hektisk, klinisk hverdag. Vi har derfor lagt stor vekt på at prosedyrene skal være enkle å forstå og at de skal være pedagogisk oppbygd.

prosedyrer sykepleieprosedyrer kunnskapsbasert
prosedyrer sykepleieprosedyrer kunnskapsbasert
prosedyrer sykepleieprosedyrer kunnskapsbasert
Metodikk

 

Alle prosedyrene i SHB er kunnskapsbaserte og utviklet basert på metoden beskrevet i AGREE II-Instrumentet (Apprasial of Guidelines for Research and Evaluation).

 

Klikk på bildet for å lese mer om utviklingen av prosedyrene. 

Omfang

 

Prosedyrene i SHB dekker alle de sentrale områdene innenfor sykepleiefaget. Vi mener at man ikke uten videre kan måle omfang av et prosedyreverktøy kun etter antall prosedyrer, men at man må ta hensyn til områder som dekkes og redaksjonell linje/praksis.

 

I SHB skal all informasjon man trenger for å utføre en prosedyre stå på samme sted.

 

"Oppskriften" for utførelse skal ikke deles opp, men være tydelig beskrevet i samme prosedyre. Redaksjonen mener det er nødvendig for å sikre at gangen i prosedyren forstås.

Bidragsytere

 

Vi samarbeider med en rekke dyktige fagpersoner, fra ulike yrkesgrupper, i utviklingen av kunnskapsbaserte prosedyrer. Tverrfaglig samarbeid sikrer at man får med alle aspekter innen utvikling av prosedyrer. Vi samler helsepersonell som er spesialister på sine områder - for eksempel stomisykepleier, tannlege, ernæringsfysiolog og bioingeniør.

 

Vi vektlegger å få med sykepleiere og andre fagfolk som arbeider innen ulike felt innen samme område - både de med forskningskompetanse og de som arbeider i praksisfeltet. Dette mener mener vi styrker prosedyrene.