Search
  • shbgyldendal

Portrettet: Anne Grethe Johansen


Nå skal du få bli bedre kjent med en av våre gode bidragsytere. I portrettet møter du Anne Grethe Johansen.

Hun er en blid ung dame på 32 år som kommer fra jordbærbygda Kvæfjord i Nord-Norge. I dag bor hun på Lambertseter, og trives meget bra i hovedstaden.

Anne Grethe, det er sikkert mange som lurer på hvordan en fin jordbærjente som deg har opparbeidet seg kunnskap og kompetanse innen sykepleiefaget. Hva jobber du med og hva er viktig for deg i faget?

Jeg jobber på Oslo Universitetssykehus, Aker. Der er jeg inne i mitt 7. år som sykepleier innen fagfeltet urologi. Jeg har jobbet som sykepleier og fagsykepleier på urologisk sengepost. 1 mars i år begynte jeg i ny stilling på Urologisk poliklinikk. I min hverdag er jeg opptatt av at pasientene skal få behandling av god kvalitet, og at de skal føle seg trygge og ivaretatt.

Du er en av våre viktige bidragsytere til utvikling og kunnskapsbasert forankring i SHB.

Hvilken del av SHB har du vært knyttet til og hva gjør egentlig en bidragsyter?

Jeg er knyttet til de urologiske sykepleieprosedyrene. Har skrevet eller revidert disse. Min rolle som bidragsyter innebærer litteratursøk, gjennomgang av relevant litteratur, skriving og evt. revidering av selve prosedyrene. Min erfaringsbaserte kunnskap innenfor urologi kombinert med forskningslitteratur danner kunnskapsgrunnlaget for prosedyrene. Prosedyrene ferdigstilles i tett samarbeid med redaktørene i SHB, samt en sykepleierkollega, Kenneth Johansen, ved urologisk avdeling ved Akershus Universitetssykehus.

Hva tenker du om SHB som prosedyreverktøy?

God kunnskap integrert i et verktøy som er brukervennlig og lett å finne frem i.

Avslutningsvis, hva er dine 5 favoritter i livet?

Venner, familie, givende jobb, nyvasket leilighet med friske blomster på bordet og våren som står for døren.

Prosedyrene som Anne Grethe har vært med å skrive ligger under Eliminasjon: Urinkatetre og kateterisering.

#kunnskapsbasert #spesialsykepleier #urologi #bidragsyter #sykepleiefaget #verktøy

83 views

ADRESSE

Sehesteds gate 4

0164 OSLO

KONTAKT

Tlf: 22 03 43 00 

E-post: support@gyldendal.no

Ansatte