SHB - SYKEPLEIEHÅNDBOKA  

SHB er et kunnskapsbasert kompetanseverktøy for spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og undervisningssektoren. Verktøyet inneholder prosedyrer, fagstoff innen sykdomslære, førstehjelp, etikk og juridiske emner. SHB skal bidra til sikker pasientbehandling og økt kvalitet i helsetjenesten, sikre likebehandling av pasienter og være et verktøy for internundervisning og kompetanseheving.

"SHB er intuitiv i bruk og det er enkelt å finne det man er ute etter. Vi er veldig fornøyde med både leverandør og produkt." 

 

 

Gjøvik kommune

"Samarbeidet om kontrakt og praktisk bruk av SHB har vært optimalt fra dag en. Våre synspunkter som brukersted blir alltid tatt til etterretning, og vi blir tatt med i prosesser der det er naturlig at vi har innspill."

 

Kamilla Steinsvåg,

Fagutvikler ved USHT Vest-Agder, Songdalen 

"Gratulerer med et flott produkt! Dette har vært en mangel. Har fått prøvetilgang til Sykepleiehåndboka, og førsteinntrykket er et godt bidrag til en mer effektiv, brukervennlig og pasientsikker pleie og behandling. "

 

Sykepleier, Vestre Viken HF,

Ringerike sykehus

"Valget ble Gyldendal Akademiske da de hadde mulighet for å levere SHB på alle plattformer og deres hyppighet rundt oppdateringer."

 

 

Fredrikstad kommune