prosedyrer sykepleieprosedyrer kunnskapsbasert

Oppdatert i forhold til ny forskning, lover og retningslinjer 

 

Alle prosedyrene i SHB er kunnskapsbaserte og utviklet basert på metoden beskrevet i AGREE II-Instrumentet (Apprasial of Guidelines for Research and Evaluation). Under utarbeidelsen av hver enkelt prosedyre er det foretatt systematiske søk i relevante databaser, og alle prosedyrene har referanser til forsknings-/fagartikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og lærebøker. Tre til fem uavhengige fageksperter fra ulike miljøer har gjennomgått hver enkelt prosedyre.

 

For at prosessen bak utarbeidelsen av prosedyrene skal være synlig og etterprøvbar, har vi utarbeidet en metoderapport for hver enkelt prosedyre. Metoderapporten inneholder blant annet informasjon om hvem som har utarbeidet prosedyren, hvilke databaser søkene er gjennomført i, hvilke søkeord som ble brukt, antall treff og avgrensning av prosedyrens virkeområde.

 

De fleste anbefalingene som gis i SHB er basert på forskningsresultater, men innenfor enkelte deler av sykepleiefaget er det begrenset med forskningsartikler. I slike tilfeller baseres våre anbefalinger på ekspertuttalelser og konsensusanbefalinger. Dersom det finnes nasjonale retningslinjer, blir prosedyrene alltid basert på disse.

 

Klikk på bildet for å se det typiske redaksjonelle løpet for prosedyreutvikling i SHB.