SHB er mer enn tekst

 

Vi legger særlig vekt på å videreutvikle prosedyreverktøyet ved å legge til et større medielag. 

Filmer, bilder og illustrasjoner

 

Prosedyrene er illustrert med en rekke illustrasjoner, bilder og videoer. Gyldendal Akademisk har egne fotografer, intern videoproduksjon og en samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud og Vestfold om utvikling av filmer.

 

Utstrakt bruk av film mener vi kan:

 

 • Bedre innlæringen av prosedyrene.

 • Fungere som verktøy i opplæring av nyansatte og studenter.

 • Øke forståelsen for prosedyrenes gjennomføringsdel (både innhold og rekkefølge).

 • Bidra til økt trygghet mellom helsepersonell og pasient.

 • Gi innblikk i teknikker og metoder som vanskelig kan vises i tekst og bilder.

Kalkulatorer

 

SHB inneholder en rekke kalkulatorer innenfor følgende områder:   

         

 • Ernæringsformler  

 • KMI og vekttap       

 • Mål og måleenheter            

 • Kroppsvekt og medisinering             

 • Mengde, dose, styrke         

 • Dråper        

 • Dråpehastighet       

 • Ankel-arm-indeks

 

Kalkulatorene er enkelt tilgjengelig via forside både på www.shb.no og på SHB-applikasjoner. Alle kalkulatorene er utstyrt med regneeksempler. Kalkulatorene er også direkte tilgjengelig i prosedyrer der de er aktuelle.

Andre vedlegg

 

Der det er relevant, inkluderes dokumenter/dokumentasjon som PDF-vedlegg i den enkelte prosedyre.

 

Eksempel: I prosedyren "Kostholdsråd til pasienter med stomi", finner man et vedlegg med pasientinformasjon som kan skrives ut og gis til pasienten.